Stacks Image 3
32. Лапа на шаснаццаць растоў

«Лапа на шаснаццаць растоў» — веснавая зямля, зямля красуе, цаліна красуе, дзявоцкасьць, дзяўчына красуе.